Czy są pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń upraw ?

Pismem z dnia 6 maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw, albowiem kwota przeznaczona na ten cel przez rząd okazała się niewystarczająca. W dniu 11 maja resort rolnictwa odpowiedział iż kwota 349 mln przeznaczona na ten cel jest w trakcie realizacji przez zakłady ubezpieczeniowe i ich umowy z producentami rolnymi. Natomiast ministerstwo na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służacych realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 deklaruje, że możliwe jest uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln złotych na dopłaty do ubezpiecznia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze środków będących w dyspozycji Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pismo KRIR          Odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2