Restrukturyzacja zadłużeń rolników jest realizowana niezadowalająco

11 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie i ewentualnie zmianę procedur oraz warunków przyznania pomocy w ramach w/w ustawy, aby większa grupa rolników mogła faktycznie skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia. Aktualnie na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie.

Dodatkowo zdaniem Zarządu KRIR należałoby rozpatrzyć zmianę art. 7 ust. 6 w/w ustawy w taki sposób, aby wnioskodawca, którego wniosek nie spełnia wymagań określonych w art. 7. ust. 3 lub nie dołączono do niego dokumentów wymienionych w art. 7. ust. 4. był wzywany do uzupełnień, zamiast pozostawiania wniosku bez rozpatrzenia. Na 97 złożonych wniosków, 54 odrzucono bez rozpatrzenia. W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź KOWR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2